Oświadczenia o ochronie prywatności

Witamy na stronie Modera.net („Strona”). W Moderze rozumiemy wartość danych osobowych i zobowiązujemy się do ochrony prywatności i danych klientów. Aby zademonstrować to zaangażowanie, niniejsze oświadczenie ujawnia praktyki dotyczące prywatności w modera.net. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności lub praktyk stosowanych na tej Stronie, prosimy o kontakt pod adresem webmaster@modera.net

Ogólne zasady

Uwaga

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim odwiedzającym Stronę pełne ujawnienie naszych praktyk informacyjnych. Modera nie przekazuje danych kontaktowych żadnym stronom trzecim, z wyjątkiem członków Modera Partner Network lub innych dystrybutorów Modera, którzy są zobowiązani do zachowania poufności Twoich danych i wykorzystują je wyłącznie w celu skontaktowania się z Tobą w sprawie Twojej prośby. Modera nie przekazuje informacji zebranych do newslettera żadnym podmiotom trzecim. Udostępniając informacje w innych obszarach strony, informacje te mogą być wykorzystywane w formie ujawnionej w tym obszarze strony.

Niniejsza Strona zawiera łącza do innych stron internetowych. Należy pamiętać, że Modera nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności takich innych stron; niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wyłącznie informacji gromadzonych przez tę Stronę.

Dostęp

Możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i dokonać ich zmian w dowolnym momencie, kontaktując się lub przekazując nam zaktualizowane informacje. Możesz również poinformować nas, czy chcesz, aby Strona (lub inne strony trzecich podmiotów) przesyłała Ci informacje marketingowe.

Zgody

Możesz zdecydować się nie podawać danych osobowych, w którym to przypadku nadal możesz swobodnie przeglądać Stronę. Chociaż udział w niektórych usługach i ofertach online może wymagać informacji o sobie, podanie takich informacji jest całkowicie opcjonalne i nie jest wymogiem ogólnego przeglądania Strony. Kiedy podajesz dane osobowe, które mogą być wykorzystywane do celów niezwiązanych konkretnie z celem, dla którego informacje zostały zebrane, zapewnimy możliwość rezygnacji z takich zastosowań.

Bezpieczeństwo

Podejmujemy wszelkie uzasadnione środki w celu zabezpieczenia i ochrony danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem i niewłaściwym wykorzystaniem. Jeśli z jakiegokolwiek powodu uważasz, że Strona nie przestrzega tych zasad, skontaktuj się z nami.

Wszelkie inne wątpliwości lub pytania dotyczące tej Strony lub praktyk tej Strony można kierować do naszego Działu Prawnego.