MODERA AS 2023. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

MODERA AS juhatus on koostanud 2023. aasta majandusaasta auditeeritud aruande. Võrreldes 22. märts 2024 avaldatud auditeerimata majandustulemustega ei ole auditeeritud aruandes finantstulemuste osas erinevusi.

Aastaaruanne esitatakse kinnitamiseks aktsionäride üldkoosolekule.

MODERA AS aastaaruanne 2023 on lisatud sellele teatele ja tehakse kättesaadavaks kodulehel aadressil modera.ee/investor

Lisad:
11383889_2023__Modera majandusaasta aruanne.pdf
audiitori_otsus_11383889_2023_1.pdf

Subscribe to our newsletter

Company

Green ICT

Careers

Sign up for a newsletter

Subscribe to our newsletter

© 2024 Modera Ltd. All rights reserved.

© 2024 Modera Ltd. All rights reserved.