MODERA AS 2022. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

MODERA AS juhatus on koostanud 2022. aasta majandusaasta auditeeritud aruande. Võrreldes 7. märts 2023 avaldatud auditeerimata majandustulemustega ei ole auditeeritud aruandes finantstulemuste osas erinevusi.

Aastaaruanne esitatakse kinnitamiseks aktsionäride üldkoosolekule.

MODERA AS aastaaruanne 2022 on lisatud sellele teatele ja tehakse kättesaadavaks kodulehel aadressil modera.ee/investor

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Raido Toonekurg
Aktsiaselts Modera
Juhatuse liige
Tel: +372 5087 617
E-mail: mailto:raido.toonekurg@modera.com

Lisad:
Modera auditeeritud majandusaasta aruanne 2022.pdf

Originaalne börsiteade kättesaadav ka siin.

Subscribe to our newsletter

Company

Green ICT

Careers

Sign up for a newsletter

Subscribe to our newsletter

© 2024 Modera Ltd. All rights reserved.

© 2024 Modera Ltd. All rights reserved.