MODERA AS 2021. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

MODERA AS juhatus on koostanud 2021. aasta majandusaasta auditeeritud aruande. Võrreldes 10. märts 2022 avaldatud auditeerimata majandustulemustega ei ole auditeeritud aruandes finantstulemuste osas erinevusi.

Aastaaruanne esitatakse kinnitamiseks aktsionäride üldkoosolekule.

MODERA AS aastaaruanne 2021 on lisatud sellele teatele ja tehakse kättesaadavaks kodulehel aadressil modera.ee/investor

Lisad
Modera 2021 majandusaasta aruanne

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Raido Toonekurg
Aktsiaselts Modera
Juhatuse liige
Tel: +372 5087 617
E-mail: raido.toonekurg@modera.com

Originaaluudis siin

Subscribe to our newsletter

Company

Green ICT

Careers

Sign up for a newsletter

Subscribe to our newsletter

© 2024 Modera Ltd. All rights reserved.

© 2024 Modera Ltd. All rights reserved.