AS Modera aktsiate kauplemisele võtmine Nasdaq Balti alternatiivturule First North

Tallinn, Eesti, 2021-10-14 10:02 CEST —  

Vastavalt Nasdaq Tallinna Börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjoni 05. oktoobri 2021. a otsusele võetakse AS-i Modera kuni 1 576 240 aktsiat nimiväärtusega 0,1 eurot  (Modera lihtaktsia, ISIN kood: EE3100084203) kauplemisele Nasdaq Tallinn AS-i poolt korraldatavas mitmepoolses kauplemissüsteemis First North järgmistel tingimusel:

1.1.   Olemasoleva 1 275 240 aktsia osas:

* pakkumine on toimunud vastavalt Ettevõtte Kirjelduses kirjeldatud tingimustele ja pakkumistulemused on avalikustatud;

* pakkumise õnnestumise korral on pakutavad aktsiad kantud investorite väärtpaberikontodele Eesti Väärtpaberite Registris;

* emitent on pärast ülalnimetatud tingimuste täitmist esitanud Börsile aruande, mis sisaldab teavet tingimuste täitmise kohta.

1.2.    Emiteeritavate kuni 301 000 uue aktsia osas:

* pakkumise õnnestumise ja sellele järgneva aktsiakapitali suurendamise korral on aktsiakapitali suurendamine Äriregistris registreeritud;

* aktsiad on Eesti Väärtpaberite Registris registreeritud sama ISIN koodiga;

* emitent on pärast ülalnimetatud tingimuste täitmist esitanud Börsile aruande, mis sisaldab teavet tingimuste täitmise kohta.

Seisuga 14.10.2021. a on punktis 1.1. mainitud tingimused täidetud. Eeltoodust tulenevalt on 1 275 240 AS-i Modera lihtaktsiat kauplemisel Nasdaq Tallinn AS-i poolt korraldatavas mitmepoolses kauplemissüsteemis First North alates reedest, 15. oktoober 2021. a või sellele lähedane järgmine kuupäev.

Täiendav info:

Emitendi nimiAS Modera
Emitendi lühinimiMODE
ISIN koodEE3100084203
Väärtpaberite nimiväärtus0,1
Väärtpaberite arv1 275 240
Tellimusraamatu lühinimiMODE
Tellimusraamatu ID238125
ICB klassifikaator10101015 – Tarkvara
NimekiriFirst North Tallinn

AS-i Modera nõustaja on Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ.

AS-i Modera ettevõtte kirjeldus on teatele lisatud.

Nasdaq First North on mitmepoolne kauplemissüsteem (MTF – Multilateral Trading Facility) ehk nn. alternatiivturg, mida korraldavad Nasdaq Põhja- ja Baltimaade börsid lisaks reguleeritud turule. First North ei ole reguleeritud turg Euroopa Liidu õiguse tähenduses. Ettevõtted, kelle väärtpaberitega First Northil kaubeldakse, ei pea täitma mitte reguleeritud turu suhtes kehtestatud nõudeid, vaid First Northi reglemendis sätestatud nõudeid ning need nõuded ja regulatsioonid on leebemad kui põhiturul noteeritud ettevõtetele. Igal First Northil kauplemist alustaval ettevõttel peab olema sõlmitud leping nõustajaga, kes hindab ettevõtte sobivust turul kauplemiseks ja jälgib, et ettevõtte tegevus oleks kooskõlas reeglitega.

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq’i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.

Lisad:
AS Modera ettevotte kirjeldus.pdf

Nasdaq Tallinn börsiuudis originaalis leitav siit – https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b6be8f2a9d17500b65ee7e7555b65492c&lang=et

Subscribe to our newsletter

Company

Green ICT

Careers

Sign up for a newsletter

Subscribe to our newsletter

© 2024 Modera Ltd. All rights reserved.

© 2024 Modera Ltd. All rights reserved.