Aktsiaseltsi Modera aktsiate esmase avaliku pakkumise tulemused

Tallinn, Eesti, 2021-10-12 11:53 CEST —  

11. oktoobril 2021 kell 16.00 lõppes Aktsiaseltsi Modera (edaspidi Modera) aktsiate esmane avalik pakkumine.

Avalikult pakuti kuni 250 000 aktsiat, kusjuures Modera jättis endale õiguse ülemärkimise korral suurendada pakutavate aktsiate arvu 20,4% võrra ehk kokku kuni 301 000 aktsiani. Pakkumise käigus märgiti 1568 investori poolt kokku 304 520 aktsiat 2 009 832 euro eest ehk pakkumise kavandatud maht (kuni 250 000 aktsiat) märgiti 54 520 aktsia võrra üle.

„Meie esimese aktsiaemissiooni tulemus näitab investorite suurt usaldust ja huvi Modera tegevuse vastu. Meile on selle üle väga hea meel ning oleme tänulikud kõigile märkijatele. Pakkumise ülemärkimine näitab, et autotööstuse digitaliseerimine ja uute IT lahenduste turule toomine on hädavajalik ning võimaldab Moderal lükata käik sisse ja asuda realiseerima arendus- ja laiendusplaane esialgselt kavandatust suuremas mahus,“ kommenteeris Modera juhatuse liige Raido Toonekurg.

Modera otsustas kasutada aktsiate arvu suurendamise võimalust ja jaotada investoritele 301 000 aktsiat. Pakkumisest saadavat netotulu summas 1 936 600 eurot kasutab Modera oma tegevuse laiendamiseks uutele turgudele, arendades tegevusi Ukrainas ja Poolas ning hiljem ka Slovakkias, Tšehhis ja Rumeenias. Lisaks soovib ettevõte arendada oma tooteid ja integreerida Modera süsteemidega kindlustus- ja liisingupakkujate süsteemid.  

Uued aktsiad jaotatakse pakkumises osalenud investorite vahel järgmistel põhimõtetel:

* Kõigile investoritele, kes märkimises osalesid jaotatakse vähemalt kuni 6000 aktsiat;

* Kõigile üle 6000 aktsia märkinud investoritele jaotatakse aktsiaid proportsionaalselt märgitud aktsiate arvule.

Pakkumise arveldus on plaanitud toimuma 14. oktoobril 2021 või sellele lähedasel kuupäeval. Modera kõik aktsiad on plaanis võtta kauplemisele mitmepoolses kauplemissüsteemis First North, esimeseks kauplemispäevaks on 15. oktoober 2021 või sellele lähedane kuupäev.

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Raido Toonekurg
Aktsiaselts Modera
Juhatuse liige
Tel: +372 5087 617
E-mail: raido.toonekurg@modera.com

Nasdaq Tallinn börsiuudis originaalis leitav siit – https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b77d5ac22ad290bd0e22b4cfc897241ca&lang=et

Subscribe to our newsletter

Company

Green ICT

Careers

Sign up for a newsletter

Subscribe to our newsletter

© 2024 Modera Ltd. All rights reserved.

© 2024 Modera Ltd. All rights reserved.