Aktsiaselts Modera aktsiate teisese avaliku pakkumise tulemused

14. aprillil 2023 lõppes Aktsiaselts Modera (registrikood: 11383889, edaspidi Modera) aktsiate teisene avalik pakkumine.

Avalikult pakuti kuni 120 000 aktsiat, kusjuures Modera jättis endale õiguse ülemärkimise korral suurendada pakutavate aktsiate arvu kaks korda ehk kokku kuni 240 000 aktsiani. Pakkumise käigus märgiti 466 investori poolt kokku 210 916 aktsiat 949 122 euro eest ehk pakkumise kavandatud maht (kuni 120 000 aktsiat) märgiti 90 916 aktsia võrra üle.

„Meie teisese aktsiaemissiooni hea tulemus ja ligemale 500 märkija usaldus annab kinnitust, et meie meeskond on teinud head tööd. Meil on selle üle väga hea meel ning oleme tänulikud kõigile märkijatele. Pakkumise ülemärkimine praeguses ebakindlas majanduslikus olukorras kinnitab, et oleme õigel teel. Autotööstuse digitaliseerimine ja uute IT lahenduste turule toomine on hädavajalik ning võimaldab turuosalistel saavutada olulist kokkuhoidu ja tõsta efektiivsust. Uute investorite toetus võimaldab Moderal lükata kõrgem käik sisse ja asuda realiseerima arendus- ja laiendusplaane esialgselt kavandatust suuremas mahus,“ kommenteeris Modera juhatuse liige Raido Toonekurg.

Modera otsustas kasutada aktsiate arvu suurendamise võimalust ja jaotada investoritele 210 916 aktsiat. Pakkumisest saadavat netotulu kasutab Modera uutel turgudel (ennekõike Skandinaavias, Austrias, Saksamaal ja Šveitsis) tegevuste arendamiseks ja uute toodete arendamiseks, mis võimaldavad veelgi paremat kasutajakogemust, sealhulgas integratsiooni sihtturgudel ja uute klientide tarbeks.  

Uute aktsiate jaotamisel jaotatakse kõigile märkimises osalenud investoritele kõik nende poolt märgitud aktsiad.

Pakkumise arveldus on plaanitud toimuma 19. aprillil 2023 või sellele lähedasel kuupäeval. Modera aktsiad on kauplemisel mitmepoolses kauplemissüsteemis First North. Modera taotleb ka pakkumise käigus emiteeritavate uute aktsiate kauplemisele võtmist mitmepoolses kauplemissüsteemis First North. Täiendavalt emiteeritud aktsiate esimeseks kauplemispäevaks mitmepoolses kauplemissüsteemis First North on 2. mai 2023 või sellele lähedane kuupäev. Kuivõrd pakkumise arvelduseks kasutatakse suuraktsionärilt laenatud aktsiaid saavad märkimises osalenud investorid aktsiatega kauplema hakata kohe pärast arvelduse toimumist.

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Raido Toonekurg
Aktsiaselts Modera
juhatuse liige
Tel: +372 5087 617
E-mail: raido.toonekurg@modera.com

Modera on Eestis asutatud ja tegutsev ettevõtja, kelle põhitegevusalaks on innovaatilise ja integreeritud automüügile suunatud kliendihaldustarkvara arendus ja müük.

Subscribe to our newsletter

Company

Green ICT

Careers

Sign up for a newsletter

Subscribe to our newsletter

© 2024 Modera Ltd. All rights reserved.

© 2024 Modera Ltd. All rights reserved.