Aktsiakapitali suurendamine seoses töötaja optsioonilepingu realiseerimisega

Modera AS (edaspidi Selts) nõukogu otsustas täna toimunud koosolekul suurendada ettevõtte aktsiakapitali 1200 euro võrra. Aktsiakapitali suurendamine on tingitud vajadusest emiteerida uusi aktsiaid 19.10.2018 sõlmitud optsioonilepingu kohaselt optsioonisaajale. Optsioonileping on sõlmitud Seltsi optsiooniprogrammi raames, mida on detailselt kirjeldatud Seltsi ettevõtte kirjelduses, mis on kättesaadav siin: https://nasdaqbaltic.com/statistics/et/instrument/EE3100084203/company?date=2022-09-15#documents.

Seltsi nõukogu otsused olid järgmised:

  1. 1. Suurendada kooskõlas Seltsi põhikirja p-ga 2.2.6 Seltsi aktsiakapitali rahaliste sissemaksetega 1200 euro võrra, emiteerides 12 000 lihtaktsiat nimiväärtusega 0,1 eurot aktsia kohta (hind 1 aktsia kohta 0,1 eurot).
  1. 2. Emiteeritavate aktsiate märkimise õigus on üksnes Seltsi töötajal Kristjan Vaga, kellel on õigus märkida aktsiaid seonduvalt Seltsi optsiooniprogrammi alusel väljastatud optsioonide teostamisega. Seltsi aktsionäride aktsiate märkimise eesõigus on eeltoodust tulenevalt ning kooskõlas Seltsi 28.06.2022 üldkoosoleku otsusega nr 4 välistatud.
  1. 3. Aktsiate märkimise ja aktsiate eest tasumise tähtaeg on 23.09.2022.

Eelkirjeldatud otsuste tulemusena on Seltsi uueks aktsiakapitaliks 158 824 eurot. Aktsiakapitali suurendamine jõustub äriregistrikande tegemisega.

Automüügi tarkvara ettevõtte Modera pakub tehnoloogilist platvormi, mille kaudu ühendatakse autotootjad, maaletooja, edasimüüjad ja kliendid. Alternatiivbörsil First North noteeritud ettevõtte kasvatas selle aasta esimesel poolel müüki 60%, ettevõtte tulu ulatus 654 846 euroni. Modera süsteemi kaudu on eri riikides müüdud ligi 50 000 sõidukit, mille tehingute rahaline väärtus ulatub üle 1,5 miljardi euro. Eestis on ettevõte saavutanud 60% turuosa.

Modera tooteid kasutavad Toyota, Volkswagen, Renault, BMW, Mini, Ford, Nissan, Kia, Fiat, Jaguar, Land Rover, Jeep, Volvo, Mazda ning Mercedes-Benzi maaletoojad ja edasimüüjad.

LISAINFO:

Raido Toonekurg
Aktsiaselts Modera
Juhatuse liige
Tel: +372 5087 617
E-mail: raido.toonekurg@modera.com

Subscribe to our newsletter

Company

Green ICT

Careers

Sign up for a newsletter

Subscribe to our newsletter

© 2024 Modera Ltd. All rights reserved.

© 2024 Modera Ltd. All rights reserved.