Aktsiakapitali suurendamine seoses juhatuse liikmete optsioonilepingutest tulenevate optsioonide realiseerimisega

Modera AS (edaspidi Äriühing) nõukogu otsustas täna toimunud koosolekul suurendada Äriühingu aktsiakapitali 3000 euro võrra 182 915,60 euroni, emiteerides 30 000 lihtaktsiat nimiväärtusega 0,1 eurot aktsia kohta. Aktsiakapitali suurendamine on tingitud vajadusest emiteerida uusi aktsiaid seonduvalt Äriühingu juhatuse liikmega Raido Toonekurg 16.03.2020 ning Äriühingu juhatuse liikmega Janek Prümmel 04.03.2020 sõlmitud optsioonilepingute alusel väljastatud optsioonide teostamisega. Optsioonilepingud on sõlmitud Äriühingu optsiooniprogrammi raames, mida on detailselt kirjeldatud Äriühingu ettevõtte kirjelduses, mis on kättesaadav järgneval lingil: https://nasdaqbaltic.com/statistics/et/instrument/EE3100084203/company?date=2022-09-15#documents.

Äriühingu nõukogu otsused olid järgmised:

  1. 1. Suurendada kooskõlas Äriühingu põhikirja p-ga 2.2.6 Äriühingu aktsiakapitali rahaliste sissemaksetega 179 915,60 eurolt 3000 euro võrra  182 915,60 euroni, emiteerides 30 000 lihtaktsiat nimiväärtusega 0,1 eurot aktsia kohta. Hind ühe emiteeritava aktsia kohta on 0,1 eurot ehk kõigi emiteeritavate aktsiate eest kokku 3000 eurot.
  2. 2. Aktsiad emiteeritakse seonduvalt Äriühingu optsiooniprogrammi alusel väljastatud optsioonide teostamisega, seega aktsiate märkimise ainuõigus on järgnevatel isikutel, kusjuures Äriühingu aktsionäride eesõigus märkida käesoleva otsuse alusel emiteeritavaid aktsiaid on eeltoodust tulenevalt ning kooskõlas Äriühingu 28.06.2022 üldkoosoleku otsusega nr 4 välistatud:
    1. 2.1. Äriühingu juhatuse liikmel Raido Toonekurg (isikukood 37412236537) on õigus märkida 5000 lihtaktsiat;
    2. 2.2. Äriühingu juhatuse liikmel Janek Prümmel (isikukood 37911264715) on õigus märkida 25 000 lihtaktsiat.
  3. 3. Aktsiate märkimise ja aktsiate eest tasumise tähtaeg on 31.08.2023. Aktsiate eest tasutakse Äriühingu poolt teatatud Äriühingu arvelduskontole. Aktsiate märkimine loetakse toimunuks märkimistasu laekumisel Äriühingu arvelduskontole.

Aktsiakapitali suurendamine jõustub kande tegemisega äriregistris.

LISAINFO:

Raido Toonekurg
Aktsiaselts Modera
Juhatuse liige
Tel: +372 5087 617
E-mail: raido.toonekurg@modera.com

Subscribe to our newsletter

Company

Green ICT

Careers

Sign up for a newsletter

Subscribe to our newsletter

© 2024 Modera Ltd. All rights reserved.

© 2024 Modera Ltd. All rights reserved.