MODERA AS 2022. aasta 6 kuu auditeerimata aruanne

Esimene poolaasta oli edukas ning oleme täitmas oma väljalubatud plaane.

MODERA AS juhatus on koostanud 2022. aasta 6 kuu auditeerimata aruande.

Tegevuskeskkonnast

2022. aasta esimene pool on toonud jätkuvalt turbulentsust majanduskeskkonnale. Euroopa autoturg langes aasta esimeses pooles 14%. Samas on meeldiv tõdeda, et Modera suutis aasta esimesel poolel kasvada ligikaudu 60%. See asjaolu näitab selgelt, et suudame kasvada isegi turulanguse tingimustes. Selle tingib asjaolu, et erinevate sisendhindade kasvades otsib ka autosektor selgelt efektiivsust ning üks võimalusi selleks on digitaliseerimine, mida Modera pakub.

Viimaste uudistena võib välja tuua, et augustis tõusis  Saksamaa autoturg 3% ja Inglismaa autoturg 1%, mis on tõus üle pika aja.

Positiivse poole pealt saab veel välja tuua, et Modera ei ole sõltuv energia ega toorme hindadest, mida turul on tabanud väga suur kasv. Pigem sisendite kasv autosektoris andnud tõuke ka meie ärile ning toonud juurde rohkem päringuid kui varasematel aastatel. Seda tasub eriti silmas pidada kui vaadata Moderat võimaliku investeeringuna.

Trendina võib välja tuua, et autosektor on selgelt muutuses ning on jõutud “näoga kliendi poole pööramise” faasi. Mida see tähendab? Kui siiani on autotootjad väga kiivalt hoidnud kinni müügimudelist, kus klient suunatakse oma edasimüüja juurde erinevateks toiminguteks, siis praegu võib meie rahvusvaheliste klientide ja nende päringute baasilt nähe selget muutust. Nüüd otsitakse selgelt digitaalseid lahendusi, kuidas teha auto ostmise ja vahetamise protsess kliendi jaoks võimalikult mugavaks. Proovitakse võimalikult hästi vastata kliendi ootustele ning kliendi ootus on omandada autot sama mugavalt kui näiteks elektroonikat või muid kaupu. See toob lähiajal kaasa ka muutusi autoettevõtete müügiahelates ja nende ülesehituses.

Esimese poolaasta 2022 kokkuvõte

Finantstulemustest

Allpool on toodud välja põhilised finantsnäitajad, mis näitavad ettevõtte kasvu, skaleeritavust ning rahavoogusid mõjutavaid kulusid.

Esimesel poolaastal müügi kasv jätkus. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga olid korduva iseloomuga tulud kasvanud 52% ja võrreldes eelmise aasta teise poolaastaga 15%.

Arenduskulude kasv kasvas investeeringute suurenemisest pärast raha kaasamist börsilt ning osaliselt seoses ka üldise palgasurvega IT sektoris.

2021. aasta teises pooles muutis Modera oma arvestuspõhimõtteid konservatiivsemaks ning hakkas amortiseerima kapitaliseeritud arenduskulusid kiiremini. Sellest on ka tingitud amortisatsioonikulude kasv. See muutus ei mõjuta Modera rahavoogusid ning samuti ei ole muutunud Modera prognoosid tulevaste arenduskulude osas.

Tegevustest lähemalt

Seoses sõjaga Ukrainas on Modera tegevus seal piirkonnas oluliselt muutunud. Dnipros paiknenud kontorist loobuti. Tütarettevõtte meeskonna liikmed on liikunud turvalisuse huvides nii siseriiklikult, kui ka välismaale.

Modera sõlmis lepingu MG Australiaga maaletooja ja diilerite kodulehtede ning digitaalsete müügisalongide loomiseks Modera platvormil. Uus lahendus saab olema võtmetähtsusega MG brändi lansseerimisel Austraalia turul.

Esimesel poolaastal läbis Modera sertifitseerimise ning pälvis ISO 27001 sertifikaadi. See on infoturbe juhtimissüsteemi standard, mis tagab organisatsiooni teabe konfidentsiaalsuse, terviklikkuse ja turvalisuse. Meie potentsiaalsetele klientidele on see oluline märk meie kui partneri usaldusväärusest.

Euroopas laienemistegevuse edendamiseks ühines Modera meeskonnaga KIA Europe’i endine asepresident Uwe Hannes. Uwe pikaajaline kogemus ja kontaktvõrgustikud aitavad jõuda klientideni ning läbida läbirääkimised edukalt.

Esimesel poolaastal arendas Modera muuhulgas ühenduse ERGO kindlustusega ning sõlmiti koostööleping. See loob võimaluse teha liikluskindlustuse ja kasko pakkumisi selles valdkonnas Baltikumi ühe suurima seltsiga otse Modera platvormil.

Ilmselt ühe kõige suuremaks uudiseks on olnud 1 miljoni euro suuruse lepingu sõlmimine, mis tuli  aastatepikkuste analüüsi ja läbirääkimiste tulemusena. Konfidentsiaalne leping ei võimalda avaldada rohkem detaile, kui et kliendiks on rahvusvaheline autotootja ning projekti edukal läbiviimisel ühes riigis järgneb lahenduse juurutamine orienteeruvalt sajas riigis.

Raha kaasamisest

Modera on praegu kiire kasvu ja investeeringute faasis. Aastal 2021 kaasasime raha Nasdaq First North börsilt. Agressiivse investeerimisega saame jätkata praeguse kapitaliga kuni 2023. aasta suvekuudeni. Täiendava kapitali planeerime kaasata 2023 aasta esimesel poolel ning suurusjärgus 500 000 kuni 1 miljon eurot, et tagada jätkuv kasvuplaanide elluviimine.

Modera 2022. aasta 8 kuu müügitulu on 873 270 eurot ning kogutulud koos toetustega jõudsid 943 324 euroni. Baseerudes nendel numbritel ning nähes müügitehingute voogu aasta lõpuni usume, et suudame täita IPO käigus antud tulude lubadust aastaks 2022.

Väljavaadetest

Euroopas on jätkuvalt olulisteks riskideks sõda Ukrainas ja energiahindade tõus. Praegu ei ole näha otsest mõju Modera ärile lähitulevikus. Arendustegevus jätkub ka Ukraina meeskonna liikmetega. Modera ei oota olulist müügi kasvu lähitulevikus Ukrainas, nii nagu oli oodata veel eelmisel aastal. Selle asemel on siht kasvatada müüki mujal Euroopas.

Bilanss

Kasumiaruanne

Rahavoogude aruanne

Omakapitali muutuste aruanne

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Raido Toonekurg
Aktsiaselts Modera
Juhatuse liige
Tel: +372 5087 617
E-mail: raido.toonekurg@modera.com

Lisad:
Modera 1. poolaasta 2022 aruanne.pdf

Liitu uudiskirjaga